Hoe vraag ik een VvE aan?

Een Verklaring van Erfrecht kan digitaal worden aangevraagd. Voor het opstellen van een Verklaring van Erfrecht dienen wij onderstaande gegevens te ontvangen:

  • Akte van overlijden;
  • adresgegevens van de overledene;
  • testament;
  • lijst met persoonsgegevens van alle erfgenamen;
  • (NAW-gegevens, geboortedatum en geboorteplaats)
  • identiteitsbewijs van alle erfgenamen;
  • indien aanwezig: trouwboekje;
  • indien aanwezig: huwelijks-partnerschapsvoorwaarden;

Vervolgens controleren wij de gegevens en ontvangen de erfgenamen een Verklaring van Aanvaarding en eventueel een boedelvolmacht. De erfgenamen kiezen of zij de erfenis zuiver of beneficiair willen aanvaarden, of verwerpen. Zodra de verklaringen getekend bij ons ontvangen zijn, stellen wij de Verklaring van Erfrecht op. De Verklaring van Erfrecht wordt na betaling digitaal en per post naar je toegestuurd.

Comments are closed.