Het afwikkelen van de nalatenschap verloopt moeizaam

Bij het afwikkelen van een nalatenschap kunnen de spanningen tussen de erfgenamen soms hoog oplopen. In sommige situaties is het mogelijk dat de erfgenamen er niet met elkaar uitkomen. Schakel dan de notaris in die als onafhankelijke buitenstaander kan bemiddelen bij de verdere afwikkeling van de nalatenschap.

Comments are closed.