Wat staat er beschreven in een VvE?

Bij de notaris kan een Verklaring van Erfrecht worden aangevraagd. De notaris beschrijft hierin wie overleden is, of de overledene een testament heeft en wie als erfgenamen zijn aangewezen. Bij meerdere erfgenamen geven de erfgenamen vaak volmacht aan één van hen of aan een derde om de erfenis af te wikkelen. Ook deze gegevens worden vermeld in de Verklaring van Erfrecht.

Comments are closed.