Checklist: Bij overlijden

Checklist: Bij overlijden

 1. Is er een testament?
  ☐ Vraag na bij de notaris
  ☐ Of informeer bij het Centraal TestamentenRegister (CTR)
 2. Wie zijn de erfgenamen?
  ☐ Ga na wie de erfgenamen zijn?
  ☐ Wijs een gevolmachtigde aan (indien in het testament niemand benoemd is om erfenis verder af te wikkelen)
  ☐ De gevolmachtigde dient bij de notaris een Verklaring van Erfrecht of een Verklaring van Executele aan te vragen
 3. Uitvaart regelen
  ☐ Bekijk of de erfenis toereikend genoeg is om uitvaart te kunnen bekostigen
  ☐ Schakel een uitvaartonderneming in
 4. Informeer instanties
  ☐ Werkgever/uitkeringsinstanties
  ☐ Gemeente: de gemeente informeert overheidsinstanties en pensioenfondsen
  ☐ Banken
  ☐ Verzekeringsmaatschappijen
  ☐ Bij huurwoning; informeer de verhuurorganisatie
  ☐ Bij eigen woning; informeer het Kadaster
 5. Regel de postzaken
  ☐ Ga naar www.postnl.nl/voorthuis om de post van de overledene automatisch door te sturen
 6. Regel de bankzaken
  ☐ Stel de bank(en) waar de overledene rekeningen aanhield, leningen heeft afgesloten of andere zaken heeft lopen schriftelijk in kennis van het overlijden.
 7. Regel de verzekeringszaken
  ☐ Ga na welke verzekeringen de overledene heeft afgesloten
  (uitvaartverzekering, inboedel-, opstal-, auto- en/of aansprakelijkheidsverzekering)
  ☐ Wend je tot de sector levensverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars als je niet weet bij welke verzekeringsmaatschappij de overledene een levensverzekering heeft afgesloten
  ☐ Raadpleeg het Pensioenregister om te kijken of je als nabestaanden recht hebt op pensioenrechten.
 8. Regel de fiscale zaken
  ☐ Doe aangifte voor de inkomstenbelasting over het lopende kalenderjaar. Automatisch ontvang je hiervoor een F-biljet waarmee je aangifte over het lopende jaar kunt doen.
  ☐ Als je ook nog aangifte moet doen voor de overledene over een jaar vóór het jaar van overlijden, dan doe je dit met een P-biljet dat je aanvraagt bij de BelastingTelefoon.
  ☐ Ben je fiscaal partner van de overledene? Dan doe je zelf óók aangifte met een P-biljet, je kunt dan geen gebruikmaken van het digitale aangifteprogramma.
  ☐ Dien ook binnen acht maanden na het overlijden de aangifte voor de erfbelasting in. De belastingdienst stuurt aan het bij haar bekende contactadres een aangiftebrief. Daarin staat hoe en wanneer je aangifte moet doen.
 9. Regel de woonzaken
  ☐ Informeer nutsbedrijven voor het voorschot voor gas, water en licht als de overledene een alleenstaande was.
  ☐ Indien de overledene een eigen woning had, ga na of er bij afsluiting van een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten is.
 10. Maak een financieel overzicht van de nieuwe situatie
  ☐ Ga na op welke inkomsten je na het overlijden (van jouw partner) aanspraak kan maken. (Uitkeringen Algemene nabestaandenwet (Anw), AOW-uitkering, de bijstandsuitkering, huurtoeslag, zorgtoeslag en (partner)pensioen.)
  ☐ Bekijk ook de vaste uitgaven van de overledene.
  ☐ Ga na of je abonnementen, lidmaatschappen, verzekeringen, rente en aflossingen van hypotheek en andere leningen van de overledene direct wilt stopzetten.
  ☐ Trek eventueel machtigingen tot automatische incasso’s in.
 11. Is er extra zorg nodig?
  ☐ Heeft de partner van de overledene extra zorg nodig (thuishulp of opname in een verzorgingshuis)
  ☐ Indien beide ouders van minderjarige kinderen zijn overleden, moet er voor hen zorg geregeld worden. Voor zover de ouders van de minderjarige kinderen daarvoor geen regeling hebben getroffen, zal de rechter ook een voogd benoemen.
 12. Regel de nalatenschap
  ☐ Bekijk of je de nalatenschap zuiver of beneficiair wilt aanvaarden of verwerpen
  ☐ Bepaal de waarde van de niet verkochte roerende en onroerende zaken
  ☐ Doe aangifte voor de inkomsten- en erfbelasting (binnen acht maanden)
  ☐ Bepaal wat er met de inboedel gebeurt

Download deze checklist

Comments are closed.