Checklist: verklaring van erfrecht

1. Aanleveren gegevens
Voor het opstellen van een VvE stuur je onderstaande gegevens naar ons op.
  • Akte van overlijden
  • Adresgegevens van overledene
  • Testament
  • Lijst met persoonsgegevens van alle erfgenamen
  • Identiteitsbewijs van alle erfgenamen
  • indien aanwezig: trouwboekje
  • indien aanwezig: huwelijksvoorwaarden
2. Controle door notaris
Wij controleren de aangeleverde gegevens en nemen contact op met de erfgenamen over onze bevindingen.
3. Akkoord Verklaring van Aanvaarding
Vervolgens ontvangen de erfgenamen een verklaring van aanvaarding en eventueel een boedelvolmacht en beslissen ze op welke manier de nalatenschap wordt aanvaard of verworpen.  
4. Opstellen VvE
Zodra de notaris de getekende verklaring van aanvaarding ontvangen heeft, wordt de verklaring van erfrecht opgesteld.
5. Ontvangst VvE
Na betaling wordt de verklaring van erfrecht digitaal en per post naar de erfgenamen toegestuurd.

Comments are closed.