Moet ik een erfenis aanvaarden?

Het is in Nederland niet verplicht om een erfenis te aanvaarden. Een nalatenschap kun je zuiver of beneficiair aanvaarden, of verwerpen. Wij adviseren om allereerst informatie in te winnen over de bezittingen en schulden van de overledene alvorens een keuze wordt gemaakt.

Nalatenschap zuiver aanvaarden
Indien je een nalatenschap zuiver wilt aanvaarden, kun je hiervoor een verklaring ondertekenen bij de notaris. Er zijn een aantal gedragingen die volgens de wet automatisch leiden tot zuivere aanvaarding. Bijvoorbeeld door het opruimen van de bezittingen van de overledene, het betalen van openstaande rekeningen, of bijvoorbeeld het veilig stellen van juwelen. Volgens de wet verricht je dan handelingen waaruit blijkt dat je namens de overledene handelt. Bij zuivere aanvaarding van de erfenis heb je recht op alle bezittingen van de overledene, maar ben je ook aansprakelijk voor de schulden. Indien de schulden hoger zijn dan de bezittingen, moet je de schulden uit je eigen vermogen betalen.

Nalatenschap beneficiair aanvaarden
Heb je twijfels over de bezittingen en de hoogte van de schulden van de overledene? Dan kun je de nalatenschap altijd beneficiair aanvaarden. De notaris kan je adviseren over de te maken keuze. Bij beneficiaire aanvaarding ben je met je eigen vermogen niet verantwoordelijk voor de schulden als deze hoger zijn dan de bezittingen. Daarentegen heb je geen recht op de bezittingen totdat alle schulden zijn afgelost. Minderjarigen zijn verplicht om een erfenis altijd beneficiair te aanvaarden.
Om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden moet een verklaring bij de rechtbank worden afgelegd, dit kan via een volmacht die je bij de notaris ondertekent. Houd bij een beneficiaire aanvaarding wel rekening met een langere afwikkelingsduur, omdat de nalatenschap dan moet worden vereffend.

Nalatenschap verwerpen
Een nalatenschap kun je ook verwerpen oftewel weigeren. In dit geval heb je geen recht op de bezittingen en ben je niet verantwoordelijk voor de schulden. Ook voor het verwerpen van een nalatenschap dien je een verklaring af te leggen bij de rechtbank.

Namens een minderjarige kan de nalatenschap alleen met machtiging van de kantonrechter worden verworpen. Hiervoor moet je een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen.

Comments are closed.