Er is geen testament, wie zijn de erfgenamen?

Indien er geen testament door de overledene is opgesteld, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.

  1. De partner en eventuele kinderen van de overledene zijn op de eerste plaats wettelijke erfgenamen.
  2. Is er geen partner en zijn er tevens geen (klein)kinderen dan zijn de ouders, broers en zussen van de overledene erfgenamen.
  3. Laat de overledene ook geen ouders, broers of zussen achter, dan gaat de erfenis naar de grootouders (of afstammelingen daarvan)
  4. In het laatste geval erven de overgrootouders (en hun afstammelingen) de erfenis.

Comments are closed.