Internationale nalatenschappen. Hoe zit dat?

Op 17 augustus jl. is de Europese Erfrechtverordening (EEV) in werking getreden. De afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen in Europa wordt hierdoor gemakkelijker. Nabestaanden kunnen op dit moment bij het afwikkelen van internationale nalatenschappen voor verrassingen komen te staan. Omdat in ieder EU-land het erfrecht verschillend is, komt het bij overlijden voor dat het niet duidelijk is welk erfrecht van toepassing is. Met de invoering van de EEV geldt tegenwoordig één erfrecht.

Lees het volledige artikel op KNB.nl.

Comments are closed.