Wat moet ik bij een overlijden op korte termijn regelen?

 • Is er een testament?
Allereerst is het belangrijk om na te gaan of de overledene een testament heeft achtergelaten. Je kunt altijd bij de notaris navragen of de overledene een testament heeft achtergelaten. Bovendien kun je bij het Centraal TestamentenRegister (CTR) informeren of de overledene een testament heeft achtergelaten. Het CTR geeft geen informatie over de inhoud van het testament, enkel over het bestaan van een testament.

 • Wie zijn de erfgenamen?
Bekijk vervolgens wie de erfgenamen zijn en wijs een gevolmachtigde aan. Indien alle erfgenamen bevoegd zijn om de nalatenschap af te wikkelen, is het verstandig om een gevolmachtigde te benoemen. Op deze manier hoeven niet alle erfgenamen voor elke handeling een handtekening te zetten. Het kan ook zijn dat de overledene in het testament al iemand heeft aangewezen die bevoegd is om de erfenis af te wikkelen (de executeur). Voordat een gevolmachtigde of executeur de nalatenschap verder mag afwikkelen, dient hij/zij bij de notaris een Verklaring van Erfrecht of een Verklaring van Executele aan te vragen.

 • Uitvaart regelen

De begrafenis of crematie zal op korte termijn geregeld moeten worden. Als je de opdracht aan de uitvaartonderneming ondertekent, ziet hij jou als opdrachtgever. Je verplicht je de kosten van de uitvaart voor jouw rekening te nemen, óók als later blijkt dat er niet voldoende geld in de erfenis zit om deze kosten uit te voldoen. Controleer daarom eerst wie deze kosten kan betalen. Als de nalatenschap niet toereikend is en geen van de erfgenamen daartoe in staat is, kan de gemeente gevraagd worden de uitvaart op haar kosten te regelen. Op de wijze waarop de uitvaart door de gemeente geregeld wordt, heb je als erfgenaam dan geen invloed.

 • Informeer instanties
 • Werkgever/uitkeringsinstanties
 • Gemeente: de gemeente informeert overheidsinstanties en pensioenfondsen
 • Banken
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Bij huurwoning; informeer de verhuurorganisatie
 • Bij eigen woning; informeer het Kadaster. Middels een Verklaring van Erfrecht kan de tenaamstelling van de woning van de overledene gewijzigd worden. 
 • Regel de postzaken
Laat post van de overledene automatisch doorsturen. Via de website van PostNL kun je dit digitaal aanvragen. Ga naar www.postnl.nl/voorthuis.

Comments are closed.