Procedure verklaring van erfrecht

1.  Aanvragen

Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht vult u ons aanvragenformulier in.

2.  Contact

Wij nemen telefonisch contact op en maken een afspraak op een van de vestigingen. U neemt mee:

  • Akte van overlijden
  • Adresgegevens overledene
  • Testament
  • Lijst met persoonsgegevens van alle erfgenamen
  • Identiteitsbewijs van alle erfgenamen
  • Overzicht samenstelling nalatenschap
  • Indien aanwezig: trouwboekje en/of huwelijkse voorwaarden

3. Controle

Tijdens de afspraak neemt de notaris inzage in het Centraal Testamenten Register. Wij gaan dan na of er een testament is en zo ja wat het laatst geldige is. Verder kunt u ook bij ons terecht voor het opstellen van een overeenkomst om de erfdelen vast te stellen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de erfbelasting door ons te laten verzorgen.

4. Akkoord verklaring van aanvaarding 

Bij de gemeente waar de overledene stond ingeschreven, vragen we een afstammelingenonderzoek aan. Vervolgens stelt de notaris verklaringen op van zuivere aanvaarding of beneficiaire aanvaarding, afhankelijk van de situatie. Als alle verklaringen getekend retour zijn ontvangen, wordt de akte van verklaring van erfrecht door de notaris getekend. De cliënt krijgt twee afschriften. Het is mogelijk om een verklaring van erfrecht in te schrijven in het kadaster als er onroerend goed tot de nalatenschap behoort. Dit onroerend goed komt dan op naam van de gerechtigde te staan.

5. Ontvangst verklaring van erfrecht na betaling

Afschriften kunnen na betaling van onze factuur op een van onze vestigingen worden opgehaald of per post worden toegezonden.

Onderwerpen

Wij adviseren:

Een week na de begrafenis naar de notaris.
Dit is geen vaste regel, maar hoe eerder u komt hoe meer steun en profijt u ervaart. Wij helpen u graag!