Wat moet ik na de uitvaart regelen?

 • Regel de bankzaken
De bank wordt niet door de gemeente geïnformeerd over het overlijden. Stel daarom de bank waar de overledene rekeningen aanhield, leningen heeft afgesloten of andere zaken had lopen, schriftelijk in kennis van het overlijden. Houd er rekening mee dat de hypotheekbank na het overlijden de verschuldigde hoofdsom met rente kan opeisen.

 • Regel de verzekeringszaken
Ga na welke verzekeringen de overledene heeft afgesloten. Denk hierbij aan een uitvaartverzekering, inboedel-, opstal-, auto- en/of aansprakelijkheidsverzekering. Als je niet weet bij welke verzekeringsmaatschappij de overledene een levensverzekering heeft afgesloten kun je je wenden tot de sector levensverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars.
Bovendien is het verstandig om het Pensioenregister te raadplegen om te kijken of je als nabestaanden recht hebt op pensioenrechten.

 • Regel de fiscale zaken
Doe eerst aangifte voor de inkomstenbelasting over het lopende kalenderjaar. Automatisch ontvang je hiervoor een F-biljet waarmee je aangifte over het lopende jaar kunt doen. Als je ook nog aangifte moet doen voor de overledene over een jaar vóór het jaar van overlijden, dan doe je dit met een P-biljet dat je aanvraagt bij de BelastingTelefoon. Ben je fiscaal partner van de overledene? Dan doe je zelf óók aangifte met een P-biljet, je kunt dan geen gebruikmaken van het digitale aangifteprogramma.

Dien ook binnen acht maanden na het overlijden de aangifte voor de erfbelasting in. De belastingdienst stuurt aan het bij haar bekende contactadres een aangiftebrief. Daarin staat hoe en wanneer je aangifte moet doen.

 • Regel de woonzaken
Informeer nutsbedrijven voor het voorschot voor gas, water en licht als de overledene een alleenstaande was. Had de overledene een eigen woning? Ga dan na of er bij afsluiting van een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten is?

 • Maak een financieel overzicht van de nieuwe situatie
Ga na op welke inkomsten je na het overlijden (van jouw partner) aanspraak kan maken. Denk hierbij aan uitkeringen Algemene nabestaandenwet (Anw), AOW-uitkering, de bijstandsuitkering, huurtoeslag, zorgtoeslag en (partner)pensioen. Bekijk ook de vaste uitgaven van de overledene. Welke uitgaven wil je stopzetten? Ga na of je abonnementen, lidmaatschappen, verzekeringen, rente en aflossingen van hypotheek en andere leningen van de overledene direct wilt stopzetten. Trek eventueel machtigingen tot automatische incasso’s in.

 • Is er extra zorg nodig?
Het kan zijn dat de partner van de overledene extra zorg nodig heeft. Denk hierbij aan thuishulp of opname in een verzorgingshuis.
Indien beide ouders van minderjarige kinderen zijn overleden, moet er voor hen zorg geregeld worden. Voor zover de ouders van de minderjarige kinderen daarvoor geen regeling hebben getroffen, zal de rechter ook een voogd benoemen.

 • Regel de nalatenschap
 • Bekijk of je de nalatenschap zuiver of beneficiair wilt aanvaarden, of verwerpen;
 • bepaal de waarde van de niet verkochte roerende en onroerende zaken;
 • doe aangifte voor de inkomsten- en erfbelasting (binnen acht maanden);
 • bepaal wat er met de inboedel gebeurt.

Zodra de schulden zijn afgelost, maakt de executeur of gevolmachtigde een eindafrekening, de akte van verdeling. Na ondertekening van deze Akte van Verdeling door de erfgenamen kan de erfenis verdeeld worden.
Met name bij het verdelen van een ingewikkelde nalatenschap of als er onenigheid is in de familie over de verdeling is het verstandig om de notaris in te schakelen. De notaris zal dan bemiddelend optreden.

Comments are closed.