Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. Het is een verklaring waarin o.a. staat beschreven wie de erfgenamen van de overledene zijn, voor welk deel zij recht hebben op de nalatenschap, of er een testament is én aan wie de volmacht is gegeven om de erfenis af te wikkelen. Met een verklaring van erfrecht kunnen erfgenamen aantonen dat ze recht hebben op de bezittingen en het vermogen van de overledene.

Comments are closed.