Over de verklaring van erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. Het is een verklaring waarin onder andere staat beschreven wie de erfgenamen van de overledene zijn, voor welk deel zij recht hebben op de nalatenschap, of er een testament is én aan wie de volmacht is gegeven om de erfenis af te wikkelen. Met een verklaring van erfrecht kunnen erfgenamen aantonen dat ze recht hebben op de bezittingen en het vermogen van de overledene.

Wat staat er beschreven in een verklaring van erfrecht?

Bij de notaris kan een verklaring van erfrecht worden aangevraagd. De notaris beschrijft hierin wie overleden is, of de overledene een testament heeft en wie als erfgenamen zijn aangewezen. Bij meerdere erfgenamen geven de erfgenamen vaak volmacht aan één van hen of aan een derde om de erfenis af te wikkelen. Ook deze gegevens worden vermeld in de verklaring van erfrecht.

Wanneer heeft  u een verklaring van erfrecht nodig?

Wilt u toegang krijgen tot de bankrekening van de overledene, papieren wijzigen die op naam staan van de overledene, verzekeringsuitkeringen of belastingteruggaven innen, of de tenaamstelling van de woning van de overledene aanpassen? Dan is een verklaring van erfrecht in de meeste gevallen nodig.

Waarom heeft u een verklaring van erfrecht nodig?

Het is verstandig om allereerst advies in te winnen over de nalatenschap van de overledene voordat  u bijvoorbeeld het vermogen bij de bank gaat opnemen. Want zodra geld van de overledene wordt opgenomen bij de bank is de erfenis volgens de wet geaccepteerd. Zo kan ook het rijden met de auto of het opruimen van de inboedel in de woning van de overledene worden beschouwd als een zuivere aanvaarding.

Is een verklaring van erfrecht verplicht?

Een verklaring van erfrecht is niet verplicht, maar u zult het vrijwel altijd nodig hebben bij het afwikkelen van een nalatenschap. Zonder verklaring van erfrecht blijven bankrekeningen meestal geblokkeerd en kan het lastig zijn om een uitkering uit een levensverzekering of partnerpensioen te krijgen.

Banken stellen sinds januari 2012 een verklaring van erfrecht niet meer in alle gevallen verplicht. De bank laat u dan – indien u over de rekening van de overledene wilt beschikken – een bankverklaring ondertekenen. Let op: met deze verklaring aanvaardt u de nalatenschap zuiver en kan de bank niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het vrijgeven van de bankrekeningen. Dit betekent dus dat u aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schulden die de overledene heeft nagelaten. Een verklaring van erfrecht biedt deze bescherming wel, omdat u door de notaris geïnformeerd wordt en een erfenis dan ook beneficiair kan aanvaarden of verwerpen. Zie aansprakelijkheid voor schulden bij wettelijke verdeling.

Hoe vraagt u een verklaring van erfrecht aan?

Een verklaring van erfrecht kan digitaal worden aangevraagd. Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht dienen wij een aantal gegevens te onvangen.

Zie voor een uitgebreide uitleg hierover de checklist of ga meteen door naar het aanvraagproces.

Wij adviseren:

Een week na de begrafenis naar de notaris.
Dit is geen vaste regel, maar hoe eerder u komt hoe meer steun en profijt u ervaart. Wij helpen u graag!