Wie zijn de erfgenamen?

“De alleenstaande Mirjam Boerman overlijdt op 50-jarige leeftijd aan kanker. De overledene heeft geen kinderen, maar wel een aantal neven en nichten, waaronder Joke Marlijn en Tineke. In het testament heeft Mirjam bepaald dat de KWF Kankerbestrijding een legaat ontvangt van €100.000,- en dat Joke en Tineke de erfgenamen zijn. De andere neven en nichten zijn niet in het testament tot erfgenamen benoemd. Joke en Tineke hebben, na aftrek van het legaat, ieder voor de helft recht op de nalatenschap.”

Bron: Gids voor nabestaanden

Comments are closed.