Wij verzorgen uw
verklaring van erfrecht

Heeft u een verklaring van erfrecht nodig? Vraag direct aan of neem contact met ons op.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte die erfgenamen vaak nodig hebben om over een erfenis te kunnen beschikken. Met een verklaring van erfrecht kunnen erfgenamen aantonen dat ze recht hebben op de bezittingen en het vermogen van de overledene.

Wanneer heeft u een verklaring van erfrecht nodig?

In de meeste gevallen heeft u een verklaring van erfrecht nodig als de overledene een testament heeft gemaakt. Met deze notariële akte krijgt u toegang tot bankrekeningen van de overledene, of om verzekeringsuitkeringen of belastingteruggaven te innen.

Hoe vraagt u een verklaring van erfrecht aan?

U vraagt hier uw verklaring van erfrecht aan. Wij maken een afspraak met u om de wensen te bespreken en controleren de gegevens.

De erfgenamen ontvangen aansluitend een verklaring van aanvaarding en eventueel een boedelvolmacht.

Wij helpen u verder

Uw familielid overlijdt en u moet de nalatenschap afwikkelen. Dan komt er veel op u af. U hoeft niet alles zelf te regelen. Bij Metis Notarissen staan specialisten voor u klaar die u met raad en daad bijstaan. In onze checklist vindt u de meeste zaken die geregeld moeten, als steuntje in deze moeilijke tijd.

Veelgestelde vragen

Een verklaring van erfrecht is niet verplicht, maar is vrijwel altijd nodig bij het afwikkelen van een nalatenschap. Zonder verklaring van erfrecht blijven bankrekeningen meestal geblokkeerd en kan het lastig zijn om een uitkering uit een levensverzekering of partnerpensioen te krijgen. Banken stellen sinds januari 2012 een verklaring van erfrecht niet meer in alle gevallen verplicht. De bank laat u dan – als u over de rekening van de overledene wilt beschikken – een bankverklaring ondertekenen.

Let op: met deze bankverklaring aanvaart u de nalatenschap zuiver en kan de bank niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het vrijgeven van de bankrekeningen. Dit betekent dus dat u verantwoordelijk wordt gesteld voor eventuele schulden die de overledene heeft nagelaten. Een verklaring van erfrecht biedt deze bescherming wel, omdat u door de notaris geïnformeerd wordt en een erfenis dan ook beneficiair kan aanvaarden of verwerpen.

Bij de notaris kan een verklaring van erfrecht worden aangevraagd. De notaris beschrijft hierin wie overleden is, of de overledene een testament heeft en wie als erfgenamen zijn aangewezen. Bij meerdere erfgenamen geven de erfgenamen vaak volmacht aan één van hen of aan een derde om de erfenis af te wikkelen. Ook deze gegevens worden vermeld in de verklaring van erfrecht.

In de meeste gevallen heeft u een verklaring van erfrecht nodig wanneer de overledene een testament heeft gemaakt. Als erfgenaam moet u aan kunnen tonen dat u bevoegd bent om te mogen optreden. Win altijd advies in over de nalatenschap van de overledene voordat u bijvoorbeeld geld opneemt van de bankrekeningen van de overledene. Zodra geld van de overledene wordt opgenomen bij de bank is de erfenis volgens de wet geaccepteerd. Zo kan ook het rijden met de auto of het opruimen van de inboedel in de woning van de overledene worden beschouwd als een zuivere aanvaarding.

Verhalen

Contact

Contact

Direct aanvragen?

Wij adviseren:

Een week na de begrafenis naar de notaris.
Dit is geen vaste regel, maar hoe eerder u komt hoe meer steun en profijt u ervaart. Wij helpen u graag!